Mezzanin

TZ Montage


Når kvalitet er et krav


En etager

To etagers

Med gulv i træ, gitterriste og aludørk

 

Montage

Ombygning/tilpasning

Reparationer

Demontage til nedpakning

Demontage til bortskaffelse/skrot

Mezzanin